Associació de Veïns
93 815 18 45 - avmolivent@avmolivent.org   
Coneix l'Associació de Veïns

Les persones associades

Actualment l'Associació està formada per uns 200 socis i sòcies. Moltes altres persones del barri i de fora del barri visiten el nostre local per participar en les activitats que organitzem.

Estatuts i organització interna

L’Associació de Veïns de Molí de Vent és una associació que es regeix pels següents estatuts.

L’Assemblea General es l’òrgan suprem de l’Associació, i tots els seus membres en formen part per dret propi i irrenunciable.

La Junta Directiva dirigeix, gestiona i representa a l’associació i està formada per una Presidenta, que actualment és la Sra. Rosa Luque Blanco, un Vice-president, un Secretari, un Tresorer i diversos Vocals. Podeu consultar aquí la composició de la Junta Directiva.

Diverses persones actuen també com a representants de l'Associació a diversos Consells i Comissions, nomenats per la Junta.

Serveis a les persones associades

L'Associació ofereix, entre d'altres, els següents serveis:
 • Representar els socis i sòcies i canalitzar i defensar les seves reivindicacions comunitàries
 • Atendre i assessorar els socis i sòcies en els temes propis del barri
 • Recollir les peticions dels socis i sòcies per al desenvolupament de noves propostes i activitats
 • Distribuir trimestralment el butlletí de l'associació "Molinformatiu", amb informació d'actualitat sobre les activitats de l'associació i l'actualitat del barri.

Activitats

L'Associació organitza i participa en nombroses activitats:
 • Debats ciutadans
 • Exposicions
 • Consells de participació ciutadana
 • Cursos
 • Activitats de lleure per a infants i joves
 • Festa Major del Molí de Vent
 • Participació al Carnaval de Vilanova
 • Activitats del dia de Sant Jordi, dia de la castanyada, etc.
 • Concerts de música
 • Activitats físicoesportives (ioga, gim-jazz, etc.)
 • Activitats manuals (decoració, patchwork, etc.)
 • Jornades de prevenció i seguretat

Campanyes

L'Associació participa en diverses campanyes ciutadanes
El Centre Cívic

El Centre Cívic es va dissenyar d'acord amb les necessitats del barri, amb una comissió de seguiment i mitjançant un procés de participació ciutadana per debatre i consensuar els seus usos.Associació de Veïns Molí de Vent
Carrer de l'Aigua 203-205, 08800 Vilanova i la Geltrú Tel. 93 815 18 45 avmolivent@avmolivent.org