Qui som

Qui som

 

L’Associació de Veïns MOLÍ DE VENT

L’Associació de Veïns Molí de Vent té com a missió principal el desenvolupament d’iniciatives d’interès per la millora de la comunitat ciutadana, i en particular:

 • Assessorar els veïns i veïnes en els temes propis del barri.
 • Adoptar resolucions d’acord amb les necessitats i reivindicacions comunitàries.
 • Desenvolupar activitats d’acord amb els interessos de la comunitat.
 • Millorar la relació i el desenvolupament de la comunitat ciutadana.
 • Preservar el medi ambient local i global.
Qui forma part de l’Associació

L’Associació de Veïns està integrada per totes les persones que volen ser-ne sòcies.

Què cal fer per ser soci/sòcia.
  • Omplir l’imprès de sol·licitud.
  • Abonar la quota anual.
Què poden fer les persones associades
 • Participar en l’assemblea anual.
 • Transmetre als membres de la Junta, o a l’assemblea anual, reivindicacions comunitàries i propostes de millora pel barri.
 • Col·laborar amb les activitats que es fan a l’Associació.
 • Proposar noves iniciatives i activitats.
 • Elegir i ser elegible per a càrrecs directius.
On som

Ens trobareu al Centre Cívic Molí de Vent, situat al Carrer de l’Aigua 203-205,  telèfon 93 815 18 45

Què fem

Als apartats Atencio als veïns i Activitats, trobareu informació sobre totes les tasques que duem a terme. Podeu contactar amb nosaltres per proposar noves activitats i col·laborar en la seva realització.